Zerorad

Easy peasy lemon squeezy

My story about this institution Veilig Thuis !

  • logokut
  • logokut1
NL
Veilig Thuis is[**gevaarlijk Thuis**] kijk uit mensen deze instantie zijn mensen die je gezin slopen en ze verdienen ook nog hun geld er mee ze beschuldigen je van dingen zo als dat je een alcoholist bent en je wordt meteen naar een afkickkliniek gestuurd en als je er op tegen in gaat willen ze je ook dat je naar een Psychiater gaat ze maken leugen dat je huis smerig is dat je je kind slaat ze gaan in je privé gegeven struinen zonder je toestemming en ze ondervragen je kind zonder je toestemming stiekem is me zoon ondervraagt op zijn school zonder dat je dat weet zo smerig zijn ze willen je gebruiken en je manipuleren zo dat ze je gek kunnen  maken en dat ze hun gelijk krijgen deze mensen zijn onbeschofte om zo geld te verdienen en als je om gegevens vraagt van hun kant kan je eeuwigheid wachten zo dat je ook gaat flippen en dat ze kunnen zeggen zie je wel hij /zij kan niet voor zijn kind zorgen !
en je kind word bij je weg gehaald !!
Tip mensen ga uit Nederland met je kind  hebben ze geen poot meer om op te staan deze mensen zijn smerig Arrogant ze komen altijd met meerdere 2 tegen 1 of zelf 4 tegen 1 en ze willen niet in je eigen huis of op hun kantoor een gesprek voeren ze zoeken plekken op om met je te praten ik moet in een gebouwtje naast de kerk een gesprek aan gaan met ze ze hebben voor mensen met een geloof en voor de kerk ook geen Respect zielig zo als ouder wordt je in de hoek gedreven dus mensen wees scherp stap nooit met hun in het bootje teken niks geef ook nooit toezegging ook all dreigen ze je  dan kunnen ze je als marionet pop gebruiken pas op anders ben je je leven kwijt en je kind!!!

gegroet alleen staande vader r.v.engelen
Big media Gamer Zerorad!!


Update 8-9-2021Ik zorg all 10 jaar voor me zoon heb hem met me eigen handen groot gebracht zonder moeder!
Nooit problemen!
Mijn Simpel verhaal heb bij een vriend een kast in elkaar gezet hij had alc% in me cola gedaan zonder dat ik het wist ik kom thuis krijg het benauwd pakt me inhalers voor astma.
Maar ik klapte neer op de grond me zoon belt 112 ik kwam in het ziekenhuis hoorde dat er alc in me bloed zat!
Me zoon was gewoon bij me moeder gebracht door me buurvrouw  toen ik werd opgenomen.
Nu zit veilig thuis mijn verhaal te verdraaien dat ik alcoholist ben me huis smerig is terwijl ik elke week schoon maker heb.
en ik sla en schreeuw elke dag tegen me zoon !
ik moet maar naar afkick kliniek en naar een psychiater om dat ik grote mond naar hun toe zet!
Terwijl ze me proberen mijn gek te maken wat hun niet lukt .Nu hebben die smerige bloedhonden veilig thuis de raad voor de kinderbescherming aan mijn broek gezet! om mijn meer te bedreigen dat me kind bij me weg wordt genomen
als ze dat flikken hebben ze nieuwe terrorist gemaakt in Nederland!! heb het geen zin voor mijn om veders te leven en ik zorg er voor dat ik alles sloop om me heen en de mensen kout maak die dit geflikt hebben dat is mijn goed recht ook ik heb toch niks meer over in me leven dan !
Wil graag hulp zo dat ik met me zoon weer normaal veder kan leven met ze tweeën mij zoon en ik zijn het zat me zoon hebt zelf nachtmerries af en toe!
Door deze mensen gekregen hoop dat iemand ons kan helpen vriendelijk groet alleen staande vader r.v.engelenWeer een update mensen!
ik heb mevr.de Graaf van Raad voor de Kinderbescherming gebeld en mijn verhaal gedaan en in het gesprek heeft ze me beledigd dat ik een IQ van 65 had ik heb 2 testen online gedaan in 5 min tijd. het is toch echt hoger zo zie je maar dat ze je beledigen dat je minder waard bent dan hun ik zie het zo ze had het denk ik over haar eigen IQ ik lach er maar weerom met deze trieste gedoe!
ps,ik raad jullie aan om zelf even een iq test te doen voor je zelf in 5 min tijd kijken wat daar uit komt lol hier zijn de links !

https://gezondheidschecks.com/iq-test/

https://international-iq-test.com

Update 12-9-2021

Ik was een vrolijke vader en voor me zoon en dat ben ik nog voor de mensen om me heen maar als men mijn verhaal verdraaien en leugens
op papier zetten wat verwacht je dan van een persoon? Gezonde mensen zullen dit niet accepteren van niemand jullie hebben mijn zo gemaakt
mijn agressieve gemaakt kijk maar even heel goed wat jullie hebben gedaan in deze familie meer kapot gemaakt schrijf maar weer negatief
rommel op dat doen jullie alleen maar staat niks positief over wat ik in de laatste 10 jaar heb gedaan voor me zoontje kan ik beter zeggen tegen jullie om te stoppen.
Met mijn te kleineren mijn zwart te maken zeggen dat ik laag iq heb en dat ik iq maar moet gaan doen ik heb het voor jullie gedaan koste me geld voor
de uitslag die heb ik zo zie je maar waar jullie mee bezig zijn vraag maar aan me huisarts hoe ik echt ben of mijn buren dat doen jullie niet jullie lezen alleen maar wat er
op papier staat maar waarheid is heel anders kom eens 1 maand hier wonen maak dan je rapport ! ik heb me advocate nu ook ingeschakeld mijn bewijs zal ik open baren op de recht bank mijn mensen gaan mee!
ps dank jullie wel dat ik een kind heb nu met nachtmerries elke dag door jullie met jullie dreigementen!!!
www.advocatenkantoorwarmerdam.nl


UK

Safe Home is[**dangerous Home**] watch out people this agency are people who destroy your family and they also make their money from it they accuse you of things like being an alcoholic and you are immediately sent to rehab sent and if you go against it they also want you to go to a psychiatrist they lie that your house is dirty you beat your child they roam in your private data without your permission and they interrogate your child without your permission secretly my son was interrogated at his school without you knowing it are so filthy they want to use you and manipulate you so that they can drive you crazy and prove them right these people are rude to make money and if you want data asks on their part can you wait eternity so that you also freak out and that they can say see you see he / she can not take care of his child ! and your child will be taken away from you !! Tip people leave the Netherlands with your child they don't have a leg to stand on these people are nasty Arrogant they always come with several 2 against 1 or even 4 against 1 and they do not want to have a conversation in your own home or at their office they look for places to talk to you i have to have a conversation with them in a building next to the church they have for people with a faith and no respect for the church either pathetic as a parent you are cornered so people be sharp never step into the boat with them sign nothing never give a promise even if they threaten you then they can use you as a puppet beware otherwise you will lose your life and your child!
Greetings only standing father rv angels Big media Gamer Zerorad!!


Update 8-9-2021I have been taking care of my son for all 10 years raised him with my own hands without a mother! Never any problems! My Simple story I put a closet together at a friend's house he had put alcohol in me coke without me knowing I get home I get stuffy grabs me inhalers for asthma. But I collapsed on the floor my son calls 112 I came to the hospital heard that there was alc in my blood! My son had just been brought to my mother by my neighbor when I was admitted. Now sitting safe at home twisting my story that I am an alcoholic my house is filthy while I have a cleaner every week. and I hit and yell at my son every day! I just have to go to rehab and to a psychiatrist because I'm going to talk to them! While they try to drive me crazy what they can't. Now those filthy bloodhounds safe at home have put the Child Protection Board on my pants! to threaten my lake that my child is taken away from me if they do that they have made a new terrorist in the Netherlands!! it makes no sense for me to live my life and I'll make sure I demolish everything around me and make fun of the people who did this that's my right also I have nothing left in my life then! Would like help so that I can live a normal life with my son again with the two of me my son and I are fed up my son has nightmares every now and then! Received by these people hope someone can help us kindly greet single father R v. angelsAnother update folks!
I called Mrs. de Graaf of the Child Protection Board and told my story and in the conversation she insulted me that I had an IQ of 65. I did 2 tests online in 5 minutes. it's really higher so you see that they insult you that you are worth less than them i see it that way she was talking about her own iq i laugh again with this sad stuff! ps, I advise you to do an iq test for yourself in 5 minutes and see what comes out lol Here are the links!

https://gezondheidschecks.com/iq-test/
https://international-iq-test.com

new update 12=9-2021

I was a happy father and my son and I am still that to the people around me but if people twist my story and lie put on paper what do you expect from a person? Healthy people won't accept this from nobody you made me this way made my aggressive look very carefully what you have done in this family more destroyed write negative again clutter on that you only do nothing positive about what I have done for my son in the last 10 years, I better tell you to stop. To belittle my black say I have low IQ and I should go do IQ I did it for you cost me money for I have the result so you can see what you are doing just ask my doctor how I really am or my neighbors do that you do not you just read what is happening on paper but the truth is very different come and live here for 1 month then make your report! I have now also called in my lawyer I will reveal my proof in court my people are going with me! ps thank you I have a child now with nightmares every day because of you with your threats!!! 
www.advocatenkantoorwarmerdam.nl


Please stop by again for more update. Thank you for your interest!

 
Mail
About