Zerorad

Easy peasy lemon squeezy

my story about this institution Veilig Thuis !

  • logokut
  • logokut1


NL
Veilig Thuis is[**gevaarlijk Thuis**] kijk uit mensen deze instantie zijn mensen die je gezin slopen en ze verdienen ook nog hun geld er mee ze beschuldigen je van dingen zo als alcoholist  en je wordt meteen naar een afkickkliniek gestuurd en als je er op tegen in gaat willen ze je ook dat je naar een Psychiater gaat ze maken leugen dat je huis smerig is dat je je kind slaat ze gaan in je privé gegeven struinen zonder je toestemming ze willen je gebruiken en je manipuleren zo dat ze je gek kunnen  maken en dat ze hun gelijk krijgen deze mensen zijn onbeschofte om zo geld te verdienen en als je om gegevens vraagt van hun kant kan je eeuwigheid wachten zo dat je ook gaat flippen en dat ze kunnen zeggen zie je wel hij /zij kan niet voor zijn kind zorgen !
en je kind word bij je weg gehaald !!
Tip mensen ga uit Nederland met je kind  hebben ze geen poot meer om op te staan deze mensen zijn smerig Arrogant ze komen altijd met meerdere 2 tegen 1 or zelf 4 tegen 1 en ze willen niet in je eigen huis of op hun kantoor een gesprek voeren ze zoeken plekken op om met je te praten ik moet in een gebouwtje naast de kerk een gesprek aan gaan met ze ze hebben voor mensen met een geloof en voor de kerk ook geen Respect zielig zo als ouder wordt je in de hoek gedreven dus mensen wees scherp stap nooit met hun in het bootje teken niks geef ook nooit toezegging ook all dreigen ze je  dan kunnen ze je als marionet pop gebruiken pas op anders ben je je leven kwijt en je kind!!!

gegroet alleen staande vader r.v.engelen
Big media Gamer Zerorad!!


UK
Safe Home is[**dangerous Home**] watch out people this agency are people who destroy your family and they also make their money from it they accuse you of things like an alcoholic and you are immediately sent to rehab and if you go against it they also want you to go to a psychiatrist they lie that your house is dirty that you beat your child they roam in your private data without your permission they want to use you and manipulate you so that they drive you crazy and that they are right these people are rude to make money and if you ask for details from their side you can wait eternity so that you also flip and they can say see you see he / she can not for take care of his child! and your child will be taken away from you !! Tip people leave the Netherlands with your child they don't have a leg to stand on these people are nasty Arrogant they always come with several 2 against 1 or themselves 4 against 1 and they do not want to have a conversation in your own home or at their office they look for places to talk to you i have to have a conversation with them in a building next to the church they have for people with a faith and no respect for the church either pathetic as a parent you are cornered so people be sharp never step into the boat with them sign nothing never give a promise even if they threaten you then they can use you as a puppet beware otherwise you will lose your life and your child!

greetings only standing father rv angels
Big media Gamer Zerorad!!

Please stop by again for more update. Thank you for your interest!

Mail
Call
About